【vegas77 slots】Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Singapore

[Thời gian rảnh rỗi] thời gian:2023-12-02 23:18:09 nguồn:tvhay.org bị chặn tác giả:Bách khoa toàn thư Nhấp chuột:161hạng hai
Sáng 17/10/2022,ìnhảnhChủtịchnướcchủtrìLễđónTổngthốngCộnghòvegas77 slots tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

(Tổng biên tập:Thời trang)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết